ZAKRES USŁUG

Kancelaria prowadzi obsługę prawną w zakresie przewidzianym treścią ustawy o radcach prawnych, obejmującą bieżącą obsługę prawną, zastępstwo procesowe w toku postępowań sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych (np. windykacja należności, odszkodowań, zadośćuczynienia,  sprawy rodzinne- rozwodowe) oraz realizację pojedynczych zleceń (np. sporządzenie umowy, pozwu, odwołania, uzyskanie wypisu z KRS lub księgi wieczystej).

Przykładowe rodzaje obsługi prawnej:

1. Stała, kompleksowa obsługa prawna.
– Zaletą tej formy obsługi jest stała opieka prawna Kancelarii nad Klientem w pełnym zakresie, obejmująca również zastępstwo w toku postępowań sądowych;
– Odpłatność: ryczałt miesięczny;

2. Reprezentacja Klientów w toku postępowań sądowych i egzekucyjnych.
– obejmuje wszelkie czynności podejmowane w interesie Klienta, mające na celu zabezpieczenie jego interesów w toku wskazanych wyżej postępowań w sprawach cywilnych, administracyjnych, rodzinnych, karnych,
– odpłatność: uzależniona od charakteru sprawy;

3. Pojedyncze zlecenia.
– obejmuje w szczególności realizację pojedynczych zleceń takich jak np. windykacja wierzytelności Klienta, reprezentacja w toku rozprawy sądowej, rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym, sporządzenie opinii prawnej, sporządzenie umowy,
– odpłatność: uzależniona od charakteru zlecenia i czasu koniecznego na jego wykonanie;

4. Pomoc prawna na odległość (e-usługi).
– obejmuje pomoc prawną w sprawach nie wymagających bezpośredniego kontaktu z Klientem np. sporządzenie wezwania do zapłaty, prostego pozwu lub wydanie opinii prawnej;
– odpłatność: uzależniona od rodzaju usługi i czasu koniecznego na jej wykonanie.